Mezinárodní konference projektu MK ČR NAKI II DG18P02OVV008

Dědictví zaniklých krajin: identifikace, rekonstrukce, zpřístupnění

Místo: Geografická sekce, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Albertov 6

Termín konání: 17. května 2022, 9:30 – 17:00 hod.

Jazyk konference: čeština, blok od 15:30 do 16:30 angličtina

Program konference: 3. cirkulář

Konferenční poplatek: bez poplatku

Počet účastníků: 74

Počet zahraničních účastníků: 10

Cílem konference bylo představit výsledky projektu NAKI: Dědictví zaniklých krajin: identifikace, rekonstrukce, zpřístupnění a diskutovat je v kontextu současného studia historických krajin, jejich proměn, zániku i změn funkcí.
 
logo strom             logo naki pruhy 1200x510           cgs logo
 

Příspěvky v konferenčním sborníku

 • Chromý, P. (2022): Milí čtenáři… Úvodník. Přírodovědci.cz – magazín Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, XI(2), 3.
 • Lipský, Z. (2022): Řekni, kde ta místa jsou… Pozvolná přeměna krajiny je přirozená, starý svět by však neměl mizet beze stopy. Přírodovědci.cz – magazín Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, XI(2), 8–11.
 • Kupková, L. Chromý, P. (2022): Po stopách zmizelých krajin. Seznamte se s projektem, který se zabývá problematikou zaniklých krajin Česka. Přírodovědci.cz – magazín Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, XI(2), 12–13.
 • Jelen, J. (2022): Odraz těžby v krajině. Intenzivní dolování přetváří náš svět zcela zásadním způsobem.Přírodovědci.cz – magazín Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, XI(2), 14–15.
 • Červená, L. (2022): Krajina na mapách a modelech. Pohled shora přináší důležité svědectví o proměnách naší země. Přírodovědci.cz – magazín Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, XI(2), 16–17.
 • Boudný, Z. (2022): Cenná data o české krajině. Představu o vývoji krajiny lze získat i srovnáváním údajů o využití půdy. Přírodovědci.cz – magazín Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, XI(2), 18–19.
 • Janík, T. (2022): Od mozaiky k lánu. Vývoj krajiny dosud probíhal od rozmanitosti k jednoduchosti až chudobě. Přírodovědci.cz – magazín Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, XI(2), 20–21.
 • Jelen, J., Tůmová, M., Šifta, M. (2022): Kde přežívá minulost. Za historií můžete vyrazit do muzea nebo se můžete pozorně dívat kolem sebe. Přírodovědci.cz – magazín Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, XI(2), 22–23.
 • Lipský, Z. (2022): Minulost a současnost Českého lesa. Zaniklá kulturní krajina českého pohraničí v Sudetech.Přírodovědci.cz – magazín Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, XI(2), 24–25.
 • Čábelka, M. (2022): Zmizelý svět ve vašem telefonu. Stáhněte si mobilní aplikaci, která funguje jako stroj času. Přírodovědci.cz – magazín Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, XI(2), 28.
 • Jelen, J. (2022): Proměny zachycené objektivem. Staré snímky umožňují sledovat, jak se mění náš svět. Přírodovědci.cz – magazín Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, XI(2), 32–35.
 • Štefanová, E. (2022): Zmizelá místa ve 3D. S představou o míře proměny krajiny pomáhá i počítačová technika. Přírodovědci.cz – magazín Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, XI(2), 36.

 

Videa 

 

Fotogalerie z konfernce

 

Postery

 

Program konference

 
 9:30 – 9:45   Zahájení konference, úvodní představení projektu „Dědictví zaniklých krajin: identifikace, rekonstrukce a zpřístupnění“ 
 9:45 – 10:45

 Zvané přednášky a diskuse k nim

 10:45 – 11:10  Přestávka – káva a diskuse u posterů
 11:10 – 11:20  Proměny historické krajiny Vltavy (informace o projektu)
 11:20 – 12:00  Krátké prezentace posterů
 12:00 – 12:30  Vernisáž výstavy „Dědictví zmizelých krajin Česka II
 12:30 – 13:30  Oběd a diskuse u posterů
 13:30 – 15:00

 Představení výsledků řešení projektu, diskuse o závěrečné monografii a dalším směřování výzkumu historických krajin

 15:00 – 15:30  Přestávka – káva
 15:30 – 16:30

 Přednáška zahraničního hosta v AJ (on-line) a diskuse: Johannes Hans Renes: Heritage of European agricultural landscapes (pdf)
 (Faculty of Geosciences Utrecht University a Faculty of Arts VU University Amsterdam)

 16:30 – 17:00  Závěrečná diskuse
 

 

Konferenci s podporou Ministerstva kultury ČR pořádala Přírodovědecká fakulta UK
ve spolupráci se Sekcí historické geografie a environmentálních dějin České geografické společnosti.