Web představuje projekt Ministerstva kultury ČR NAKI II: 

 

Dědictví zaniklých krajin: identifikace, rekonstrukce, zpřístupnění

  

Příjemcem projektu je Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy 

  

Projekt se zabývá problematikou dědictví zaniklých krajin na území Česka. Cílem projektu je identifikovat, dokumentovat,

rekonstruovat a zpřístupnit dědictví krajin zaniklých v období dynamických proměn společnosti na území Česka od konce 18. století.

 

Hlavním výstupem projektu je Digitání atlas zaniklých krajin, jehož verze 2021 je přístupná z tohoto webového portálu. 


Výstava Dědictví zmizelých krajin Česka II

se bude konat od 17. 5. do 31. 8. 2022 

v budově Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, ve 2. patře v předsálí Mapové sbírky.

Zveme vás na vernisáž výstavy, která se uskuteční 17. 5. 2022 od 12:00 hod.


Mezinárodní konference projektu MK ČR NAKI II DG18P02OVV008

Dědictví zaniklých krajin: identifikace, rekonstrukce, zpřístupnění

Místo konání: Přírodovědecká fakulta UK, Albertov 6, Praha 2, posluchárna Velká geologická

Termín: 17. května 2022, 9:30 – 17:00 hod.

Jazyk konference: čeština, blok od 15:30 do 16:30 angličtina

Konferenční poplatek: bez poplatku

Program konference: 3. cirkulář