Modelové území Zlín - porovnání snímků z roku 1984 a 2020

Original Image Zlín 2020
Modified Image Zlín 1984