Modelové území Horní Lužnice - porovnání snímků z roku 1952 a 2021

Original Image Horní Lužnice 2021
Modified Image Horní Lužnice 1952